ID Terapi

Tankegangen bag ID Terapi

ID betyder, at den terapeutiske arbejdsform er “identitets-orienteret”. Det vil sige, at den har til formål at afdække og udvikle så mange lag og aspekter af vores menneskelige identitet som muligt.

ID er baseret på den erfaring, at vores livskvalitet forøges betragteligt i takt med, at vi genfinder og styrker kontakten til vores dybere identitet eller værenskerne, som ligger bag vores umiddelbare selvforståelse og ydre personlighed. Erfaringen er, at en vedvarende og mere dybtgående effekt af psykoterapi først opnås, når vi lærer at bryde identifikationen med personlighedens modsætningsfyldte og evigt skiftende forestillinger om sig selv og i højere grad begynder at identificere os med vores essentielle “værens-kerne”. Her har ID-terapi hentet inspiration fra den såkaldt “transpersonlige psykologi”.

Udtrykket “ID” er desuden en forkortelse for “integrativ” og “dynamisk”. Integrativ betyder inklusiv eller samlende, og dynamisk betyder i denne sammenhæng kraftfuld og bevægelig.

Det er erfaringen indenfor ID-terapi, at terapien kan være meget mere effektiv i arbejdet med at hjælpe mennesker med at løse deres problemer og udvikle deres menneskelige potentiale, hvis der arbejdes ud fra en syntese af flere forskellige teorier og metoder, i stedet for at lade sig begrænse af en enkelt psykologisk retnings mere snævre forståelsesramme og metodevalg.

ID-terapi illustreres ved psykoterapeutisk arbejde gennem en model, som kaldes for ID-udviklingsspiralen. Tanken er, at klienten i løbet af en terapeutisk udviklingsproces naturligt bevæger sig gennem forskellige lag eller dimensioner af psyken, og derigennem kommer tættere på sin dybere identitet.

ID Terapi

ID terapi er overordnet set en samling af de mest anerkendte terapiformer, der sætter mig som terapeut i stand til at møde dig fra forskellige vinkler og arbejde med forskellige lag i psyken. Via ID-terapi finder vi ind til din unikke og særlige kerne, så du kan opleve at være dig selv og finde fuld tilfredshed med det.

Hvordan arbejder jeg?

Udgangspunktet for mit arbejde er at hjælpe dig med at få forståelse, accept og indsigt i din nuværende livssituation samt at få teknikker og metoder til at håndtere dine udfordringer. Vi starter med at afdække, hvilke mål du har med terapien, samt hvilke forhindringer der har været for at nå dine mål. Vi arbejder derefter sammen om, hvordan du kan opnå, det du ønsker dels ved at udfordre dine hidtil tanke- og handlemønstre og dels ved at bryde vaner og identifikationer. Du vil blive introduceret for forskellige teorier og øvelser, så du hver gang får nye indsigter, inspiration og mulighed for at skabe forandringer i dit liv. Hvert menneske skal ses hvor de er, og derfor er hver proces individuel og sessionerne vil variere. Mit mål er at alle mine klienter skal have støtte og et kærligt håndfast skub til at komme videre, så deres indre og ydre liv ændres mærkbart – hvad enten det er i privat- og/eller arbejdslivet.

Terapi/Coaching

I psykoterapi arbejdes der såvel fremad- som bagudrettet. Det betyder, at der i modsætning til coaching (læs mere herom under “Coaching”) også kan arbejdes med din personlige historik, chokerende oplevelser og tab. Via forskellige arbejdsmetoder vil vi reparere og heale gamle negative oplevelser, så du bliver fri af fortiden og kan skabe dig det liv, du ønsker.

Ønsker du noget mere konkret?

Dette er en meget overordnet beskrivelse af, hvordan det er at gå i terapi hos mig. Du er velkommen til at kontakte mig og få en uforpligtende snak om din situation. Her kan vi tale om, hvilke muligheder jeg ser, og hvordan jeg vil gribe din problematik an. Ring på 28 97 35 97