Depression

Depressioner kan behandles med terapi

Depression er ofte forbundet med tab. Tab af identitet, tab af “selv” eller tab af noget/nogle, vi var tæt knyttede til. Ofte ved vi ikke hvordan, vi skal håndtere tab, eller også var vi så små, at vi ikke vidste, hvad der ramte os. Eller måske har livet ikke givet os mulighed for at få bearbejdet det, vi har mistet.

En depression er ofte meget tung, og det kan føles lettere at opgive end at kæmpe videre. Man oplever, der ikke er nok ressourcer at kæmpe videre med. Derfor arbejdes der ofte med forestillingen om døden og den fred, vi længes efter.

Man kan gå i mange år uden at vide, man har kimen til en depression. Og når den kommer kan der gå tid, inden man ved, hvad der ramte en – og hvordan man rejser energien igen.

Ved at arbejde identitetsorienteret er det muligt at få et nyt syn på sig selv. Ofte oplever jeg, at mennesker bliver fastlåst i en diagnose og lever på en livshæmmende, fordi de har eller har haft en depression. Min erfaring såvel som psykoterapeut og ud fra personlig erfaring er, at vi har andre muligheder, hvorpå vi kan lære at tackle og håndtere vores depression. Ved at forstå kimen til vores depression, forstå hvad vores psyke og sind egentlig længes efter, og med teknikker og metoder til at håndtere de svære perioder, kan vi frigøre os fra depressionen og komme endnu stærkere igen.

Mange er i medicinsk behandling uden at ønske det. Medicinen har sin berettigelse i nogle tilfælde af depression. Andre gange bliver den eneste vej, fordi vi ikke ved, der faktisk findes andre veje. Statistikker viser, at kun op til 10% har egentlig gavn af medicin. Resten bøvler med alle de bivirkninger, medicinen medfører.

WHO inddeler depression i tre kategorier:

  • Let
  • Middelsvær
  • Svær

Ud over at arbejde med mennesker der er depressive, og som har valgt et terapiforløb frem for medicinsk behandling, har jeg også erfaring med at arbejde med mennesker, der er i medicinsk behandling, men som ønsker at trappe ud. Ved at arbejde terapeutisk sideløbende med udtrapningen, der overvåges af egen læge, er der mulighed for at genvinde kontakten til sig selv på en overkommelig måde og uden risiko for at få den endnu dårligere, hvis medicinen slippes for hurtigt. Når udtrapningen er færdig arbejdes der videre med at genoprettet et stabilt liv, og dernæst finde de måder, man forbliver rask og har metoder til fremadrettet at holde depressionen fra døren.