Coaching

Tag lederskab og realisér dine visioner

Coaching er en fremadrettet metode, som er meget gavnlig, når vi oplever at køre i samme rille, er fastlåste eller ikke kan få fat i det dybereliggende potentiale, vi har til rådighed. Mange kan mærke, at de har mere at byde på uden at kunne realisere det. Man har tænkt de samme tanker igen og igen, forsøgt at tage sig sammen og lavet aftaler med sig selv, og alligevel oplever man at stå i stampe. Eller man løber ind i de samme problemstillinger, udfordringer og mennesketyper og har svært ved at finde ud af hvorfor, og hvad der skal til for at bryde de onde cirkler.

I modsætning til terapi, hvor der arbejdes bagudrettet og behandles (læs mere under ID terapi), er coaching en målorienteret proces, hvor man ved hjælpe at forskellige teknikker og metoder, hjælpes til at virkeliggøre realistiske drømme og mål.

Mange lever en meget komprimeret udgave af dem selv. For virkelig at kunne føle sit i et med sig selv, opleve flow og leve i overensstemmelse med ens dybere værdier, kan man ved hjælp at coaching bryde blokeringer, gøre op med hæmninger og tidligere forestillinger om, hvad vi tror, vi ikke kan og er. Herved frisættes energien og det bliver muligt at leve et sandt og kraftfuldt liv.

Temaer du kan arbejde med i coaching​

  • Karriere
  • Parforhold/relationer
  • Stress
  • Selvværd/selvtillid
  • Realisering af drømme og mål
  • Manglende gennemslagskraft
  • Værdier

Ovennævnte er alle teamer, jeg har meget erfaring i at arbejde med.

Nogle gange tror vi, at et problem skyldes en bestemt ting, livssituation eller person, men ofte ligger der andet bagved. Derfor ved vi ikke ikke, hvordan vi skal gribe udfordringen an, eller forsøger med det forkerte, hvilket ofte bringer endnu flere frustrationer. I coaching forløbet afdækker vi årsagen og finder ind til kernen i problemet for derved at finde nye muligheder og veje, så målet kan nås.